Uitnodiging Huurdersoverleg HBV Etten-Leur

Maandagavond 10 december houdt de HBV Etten-Leur het Huurdersoverleg ter voorbereiding van het regulier overleg met Alwel

Tijdens het Huurdersoverleg worden de afspraken gemaakt over de inbreng van de HBV tijdens het overleg met Alwel.

De HBV biedt u allemaal de gelegenheid om mee te praten en dus invloed te hebben op wat er gaat gebeuren in Etten-Leur.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty de koffie, thee en wat lekkers heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Opening en mededelingen

2. Vragen uit het vorig overleg

De vorige vergadering is een aantal vragen gesteld. Het antwoord is via de mail verspreid en op de website geplaatst. De vraag is of hiermee de vragen voldoende zijn beantwoord.

3. Beleid ‘zelf aangebrachte voorzieningen’ en ‘afrekening servicekosten’

Op 29 november is door Alwel een toelichting gegeven op dit beleid. De bewonerscommissies zijn hiervoor uitgenodigd. Hoe is de bijeenkomst ervaren?

4. Prestatieafspraken Jaarschijf 2019

Een korte toelichting op de tussen Alwel, de gemeente en de HBV gemaakte afspraken.

5. Toelichting huurdershulp en klachtenregeling Alwel

6. Vorm huurdersoverleg.

Voldoet de huidige vorm van het overleg of zijn er verbeterwensen?

7. Rondvraag en sluiting

Na de vergadering is er nog een half uurtje de tijd om na te praten met een drankje!

Agenda

11 december
Regulier overleg Alwel/HBV

21 december
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer

3 januari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

10 januari
Toelichting op de begroting/het Jaarplan 2019 van Alwel aan de HBV

7 februari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

7 maart
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

19 maart
Regulier overleg ALWEL – HBV

4 april
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp