2

Image

Compensatie voor de stijgende energiekosten

Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijk betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen ze met de energietoeslag. De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heb je al een deel van het geld ontvangen? Dan hoef je niets te doen. Je ontvangt de aanvullende 500 euro automatisch. Heb je een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen. Werk je, maar verdien je niet veel? Vraag de energietoeslag dan aan bij de gemeente waar je woont. Doe dat ook als je niet zeker weet of je er recht op hebt. Je merkt vanzelf of je de energietoeslag krijgt. Als je te veel verdient, dan wordt je aanvraag afgewezen. Je ontvangt dan geen energietoeslag en hoeft niet bang te zijn voor een boete en er zijn ook geen andere vervelende gevolgen. De energietoeslag heeft geen invloed op je uitkering. Die verandert er niet door. Ook je huur-, zorg- of kinderopvangtoeslagen blijven hetzelfde. Wil je meer weten over de energietoeslag? Ga dan naar deze website van de Rijksoverheid

Pas op voor nepberichten en -telefoontjes over energietoeslag

Ga niet in op e-mails, sms’jes of telefoontjes van mensen die zeggen dat u recht hebt op energietoeslag. En die uw gegevens vragen. Dit zijn criminelen. Wilt u weten of u recht heeft op energietoeslag? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Recht op energietoeslag bij een inkomen van 120% van het sociaal minimum

Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen.

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum?

Leefvorm

Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)

Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.310,05

Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.310,05

Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.871,50

Alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.455,67

Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 1.971,05

Extra € 500 toeslag krijgt u automatisch

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 naar € 1.300.
Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 krijgt.
Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u ook niks te doen. U krijgt de extra compensatie van € 500 automatisch van de gemeente.

Nog geen energietoeslag ontvangen? Neem contact op met uw gemeente

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Etten-Leur. Ook als u wilt weten hoe het ontvangen van de energietoeslag in uw gemeente precies werkt. Niet bij iedere gemeente is het al mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het kan zijn dat u dus nog even moet wachten.

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering!

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering.

Informatie over de energietoeslag voor gemeenten

Op de website van Stimulansz staan documenten met meer informatie voor gemeenten over de energietoeslag. Onder andere een handreiking energietoeslag en een modelaanvraagformulier. 

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: