2

Huurdersondersteuning

Huurders die lid zijn van de HBV Etten-Leur en huren van de vestiging Alwel Etten-Leur kunnen een beroep doen op huurdersondersteuning. Het is belangrijk dat de huurder eerst zelf een verzoek of klacht met Alwel bespreekt en liefst ook schriftelijk indient. Krijgt de huurder geen gehoor bij de verhuurder of blijft een antwoord te lang uit, dan kan men contact opnemen met huurdersondersteuning.

Huurdersondersteuning neemt geen zaken over van de huurder. De huurder blijft dus altijd zelf verantwoordelijk en moet zelf contact opnemen met Alwel.

Werkwijze Huurdersondersteuning

Huurders die toch een beroep doen op huurdersondersteuning mogen in de onderstaande situaties het volgende verwachten:

  • Als er nog geen contact is gelegd met de verhuurder.
    De huurder wordt geïnformeerd over de mogelijkheden om contact op te nemen met het KlantContactCentrum van de verhuurder. Huurdersondersteuning wijst de weg en ondersteunt waar nodig bij het leggen van het contact.
  • Als er contact is gelegd met de verhuurder maar een antwoord uitblijft of een antwoord is ontvangen waar de huurder niet tevreden mee is.
    De huurder wordt geïnformeerd door de huurdersondersteuner over de mogelijkheden om een klacht over de dienstverlening in te dienen bij de verhuurder. De interne klachtenprocedure bij Alwel wordt dan opgestart.
  • Als er een klacht is ingediend bij de verhuurder, maar die niet of niet naar tevredenheid is afgehandeld.
    In dit geval wordt de huurder geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Alwel Etten-Leur.

Huurdersondersteuning nodig?

E-mail: huurdersondersteuning@hbvettenleur.nl
Of bel 06- 26493783

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: