2

Samenwerkingsovereenkomst


Samenwerkingsovereenkomst

De belangrijkste inkomstenbron van de HuurdersBelangenVereniging is de financiële bijdrage van Alwel en de contributie van leden.
Alwel is op basis van de Overlegwet verplicht de kosten te vergoeden die de HuurderBelangenVereniging maakt om haar taken te kunnen vervullen. Onder deze kosten vallen ook het inhuren van deskundigen het raadplegen van de leden en het volgen van opleidingen en trainingen.
De HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur en Alwel hebben dit gezamenlijk besproken, en met elkaar vastgelegd en ondertekend op 13 juli 2017.

Deze samenwerkingsovereenkomst is volledig te lezen op onze documenten pagina.

Documentenpagina

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: